Cieľom projektu www.hejtujemdrogy.sk je protidrogová prevencia zameraná na deti a tínedžerov. Webová kampaň využíva vlastnú skúsenosť užívateľa aplikácie s využitím zvedavosti. „Ako budem vyzerať, keď budem užívať drogy?“. Nad tým sa naše deti a tínedžeri príliš nezamýšľajú. Je to pre nich frajerina a niečo nové. Na web stránke www.hejtujemdrogy.sk je software, ktorý upraví konkrétnu tvár dieťaťa alebo tínedžera. Uvidia tak, ako sa im upraví tvár, ako skutočnému užívateľovi drog. So všetkými negatívami ako ostarnutie, vyrážky, viditeľné zmeny na tvári, pokožke či vlasoch. Bude teda reálne vidieť, ako by vyzeral po pravidelnom užívaní drog.

Náš projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2019.

Okrem odstrašujúceho príkladu chceme pritiahnuť pozornosť k problematike negatívneho vplyvu drog využitím prirodzenej zvedavosti detí a tínedžerov vyskúšať túto web aplikáciu. Ambíciou nášho projektu je vytvoriť preventívny, dlhodobý program, s inovatívnym prístupom, so zameraním na dlhodobú a systematickú prácu s deťmi a mládežou v oblasti užívania drog s podporou na základných a stredných školách v rámci miest, obcí.

hejtujemdrogy.sk